Primjedbe i žalbe

Tehnička podrška i prijava smetnji:

Telefon:
032 961 100
E-mail:
kablovska@txtvzenica.ba
internet@txtvzenica.ba
telefon@txtvzenica.ba


Ukoliko imate primjedbe na rad bilo kojeg servisa, molimo da popunite ovaj formular. Formular popunite blagovremeno (do 3 dana od registrovanja problema) kako bi naše ekipe na vrijeme reagovale.