AKCIJA: 1 KM mesečno, prvih 6 mjeseci

GLEDAJ, SURFAJ, PRIČAJ ZA
SAMO 1,00 KM MJESEČNO
PRVIH 6 MJESECI​

Dodatne napomene

1. Benefit podrazumjeva plaćanje mjesečne pretplate prvih 6 mjeseci ugovornog perioda po cijeni od 1,00KM.

2. Obavezno trajanje ugovorne obaveze je 24 mjeseca.

3. Nakon isteka akcijske pogodnosti korisnik plaća redovu cijenu odabranog paketa usluga prema važećem Cjenovniku usluga.

Paketi koji nisu uključeni u Akciju su: TX Duo XL, TX Trio XL, TX TRIO XXL i TX TRIO XXXL.

Sva ostala pravila definisana su prema važećem Cjenovniku na dan podnošenja zahtjeva za korištenje usluge po Akciji.

 

Pitanja i odgovori

Kome je akcija namijenjena?
Ova akcija namjenjena je za isključivo fizička lica.

Kako ostvariti akcijsku pogodnost?
Ova Akcija namijenjena je Korisnicima koji u toku Akcije podnesu zahtjev za korištenje novih usluga i ugovore obavezno trajanje određenog paket usluga.

Trajanje akcije?
Akcija traje od 15.04.2021. godine i trajati će 30 dana.

Obavezni period trajanja ugovornog perioda po osnovu akcije?
Ugovor po osnovu akcije se zaključuje na određeno vrijeme, a sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa od 24 mjeseca.

Koji paketi su uključeni u akciju?
Pravo na benefite ostvaruju korisnici samo paketa usluga TX Duo i TX Trio paketa usluga.

Paketi koji nisu uključeni u Akciju su TX Duo XL, TX Trio XL, TX TRIO XXL i TX TRIO XXXL

Koji je benefit akcije i šta on podrazumijeva?
Benefit podrazumjeva plaćanje mjesečne pretplate prvih 6 mjeseci ugovrnog perioda po cijeni od 1,00KM.

Nakon isteka 6 mjeseci, koju se cijena plaća?
Nakon isteka akcijske pogodnosti korisnik plaća redovnu cijenu odabranog paketa usluga prema važećem Cjenovniku usluga.

Da li je akcija ograničena?
Ponuda po akciji je ograničena i važi za prijavu prvih 500 korisnika.

Cijena priključne takse za novog korisnika?
U toku trajanja Akcije, cijena pristupa novih korisnika na neke od usluga TXtv-a iznosi 1,00KM (sa PDV-om) uz ugovorno vezivanje na 24 mjeseca.

Besplatno korištenje opreme (CA modul ili DVBC resiver) i kartica za dekodiranje kanala?
Odabirom Akcijske pogodnosti Korisnik ne ostvaruje pravo i na redove pogodnosti definisane Cjenovnikom izuzev prava na korištenje prvog start odnosno standard digitalnog paketa u zavisnosti od odabranog paketa usluga.
Ukoliko korisnik nakon isteka ugovornog perioda ne izvrši produženje ugovora ili ukoliko ne vrati uređaje koje je dobio besplatno na korištenje za vrijeme trajanja ugovrne obaveze, po isteku ugovorne obaveze oprema će i dalje ostati aktivna te će se naplaćivati po važećem Cjenovniku.

Ukoliko korisnik nakon isteka ugovornog perioda ne izvrši produženje ugovora ili ukoliko ne raskine ugovor, pored zaduženja opreme izvršiti će se i zaduženje stvarne cijene odabranog paketa po važećem Cjenovniku.

Prijevremeni raskid ugovora?
U slučaju prijevremenog raskida ugovora sa obaveznim trajanjem, a koji je zaključen radi ostvarivanja benefita iz Akcije, iz razloga za koji je odgovoran Korisnik (na zahtjev ili krivicom korisnika), Korisnik je, pored izmirenja obaveza definisanih Cjenovnikom i Opštim uslovima poslovanja, obavezan TXtv-u jednokratno platiti ukupan zbir mjesečnih naknada za ostatak perioda obaveznog trajanja pretplatničkog ugovora.