AKCIJA: Preuzmi svoju karticu!

Preuzmi svoju karticu i otključaj zaključane TV kanale poput: AMC Balkan, Happy Reality, Pink Reality, Superstar, te mnoge druge

Akcija važi za sve korisnike prema sljedećim pravilima

1. Benefite mogu ostvariti svi koji u toku Akcije podnesu zahtjev za korištenje novih usluga, kao i Korisnici koji vrše obnovu ugovora, i to za sve pakete koji prema važećem Cjenovniku ne uključuju Standard digitalni paket.

2. Ugovor po osnovu Akcije se zaključuje na određeno vrijeme, a sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa od 24 mjeseca.

3. Benefit uključuje pravo korištenja 1 Standard digitalnog paketa (resiver/ca modul i karticu za dekodiranje zaključanih kanala) besplatno za vrijeme trajanja obaveznog ugovornog perioda na 24 mjeseca.

4. Korisnik pored navedenih benefita ostvaruje i pravo na benefite redovnih pogodnosti prema važećem Cjenovniku.

Akcija traje 60 dana, počevši od 23.08.2021. godine.
Požurite u našu TXtv poslovnicu i preuzmite svoju karticu.