Internet

Internet


Kablovski internet

Koristite kablovsku televiziju, želite jednostavan priključak interneta, bez dodatnog razvođenja instalacije – kablovski internet je rješenje za Vas.

PaketiBrzinaCijena
NET S15/1 Mbps26,90 KM
NET M50/3 Mbps31,90 KM
NET L80/4 Mbps42,90 KM
NET XXL120/5 Mpbs58,90 KM

Kablovski internet je sredinom 90-tih godina donio revoluciju u pristupu korisnika prema internetu. Dotadašnje tehnologije su nudile vrlo skromne brzineprenosa podataka i visoke cijene pristupa. Sa pojavom prvih kablovskih modema pristup internetu je daleko olakšan i ubrzan. Kvalitet, brzina i cijene koje kablovski internet nudi su glavni razlozi zašto je kablovski internet trenutno najpopularnija tehnologija u svijetu za brzi pristup internetu.

Kablovski modem

Osnovna oprema koja se koristi za pristup kablovskom internetu je kablovski modem. Kablovski modem putem mreže kablovske televizije prenosi podatke izmedju korisničkog kompjutera i internet servis provajdera. Kablovski modemi komuniciraju sa CMTS-om (Cable Modem Termination System). Komunikacija preko kablovskog interneta se vrsi na slijedeći nacin:

 • Korisnik putem svog kompjutera daje zahtjev za internet resurs (web stranicu, email, ftp, itd)
 • Zahtjev se prenosi kablovskom modemu koji ga modulira (kompresuje/sifruje)
 • Modulirani zahtjev se putem mreže kablovske televizije šalje na jednoj od frekvencija prema CMTS-u
 • CMTS demodulira zahtjev i proslijeđuje ga na obradu serverima
 • Serveri po primanju zatraženog resursa šalju taj resurs nazad CMTS-u
 • CMTS modulira resurs i šalje ga kablovskom modemu
 • Kablovski modem demodulira resurs i proslijeđuje ga kompjuteru

Trenutno komunikacija između većine kablovskih modema i CMTS-a se vrši po standardu DOCSIS (Evropska verzija EURODOCSIS; eng. Data Over Cable Service Interface Specification). Princip komunikacije između kablovskih modema i CMTS-a ostaje isti nezavisno od tipa mreže kablovske televizije (može biti čista koaksijalna mreža ili čisto optička ili mješavina koaksijalne i optičke poznatija kao HFC mreža).

Prednosti kablovskog interneta:

 • Brz pristup internetu
 • Stalni pristup internetu
 • Bez dodatnih troškova (npr. telefonski račun)
 • Bez zauzimanja telefonske linije (telefon/fax će Vam bit dostupan dok ste priključeni na kablovski internet)
 • Lakoća instalacije i korištenja (korisnici kablovske televizije već imaju svu potrebnu instalaciju)
 • Štedi vaše vrijeme (lak i brz pristup internetu omogućava vam da riješite sve vaše internet potrebe u najkraćem mogućem vremenu)


Optički internet

Surfajte još brže uz internet brzine i do 400/200 Mbps!

PaketiBrzinaCijena
Super Net S50/30 Mbps31,90 KM
Super Net M80/40 Mbps42,90 KM
Super Net L120/50 Mbps58,90 KM
Super Net XL200/100 Mbps77,90 KM
Super Net XXL400/200 Mbps102,90 KM

Prateći savremene trendove u tehnologiji, TXTV doo Tuzla prva je u Federaciji BiH koja na tržište uvodi širokopojasni pristup internetu putem optičkih vlakana za fizička lica, omogućujući korisnicima surfanje brzinom i do 200/100 Mbps.

Do nedavno internet pristup putem optičkih vlakana koristio se samo za povezivanje geografski udaljenih lokacija, te je bio privilegija samo pravnih subjekata, a danas ovu mogućnost imaju i naši rezidencijalni korisnici.

Optika do kuće (fiber to the home) je osnov za telekomunikacione servise nove generacije. Riječ je o najsavremenijem obliku superbrzog prenosa podataka.

Od svih tehnologija za prenos podataka, internet putem optičke mreže je višestruko najbolji, te obezbjeđuje velike brzine, mogućnost prenosa velike količine informacija, kao i visok stepen pouzdanosti u radu.

Optička infrastruktura omogućava korisnicima pristup broadband servisima budućnosti (veće brzine pristupa internetu – od 30 i više Mbps, korištenje sadržaja za koje je potreban veći kapacitet mreže, poput TV visoke definicije – HD na više tv prijemnika u kući…). Optika do kuće, uz to, dovodi i do veće stabilizacije kvaliteta usluga.

TXTV, u svojoj ponudi obezbjeđuje pakete interneta koji omogućavaju brzine do čak 200 Mbps za download, te 100 Mbps za upload, gdje se preko optičkog mrežnog terminala, koji se nalazi u objektu korisnika, omogućava isporuka ugovorenih servisa.

 

 

Postani korisnik