Internet

Internet


Kablovski internet

Koristite kablovsku televiziju, želite jednostavan priključak interneta, bez dodatnog razvođenja instalacije – kablovski internet je rješenje za Vas.

PaketiBrzinaCijena
NET S15/1 Mbps28,90 KM
NET M50/3 Mbps33,90 KM
NET L80/4 Mbps44,90 KM
NET XXL120/5 Mpbs60,90 KM
Fast net 10*10/1,5 Mpbs23,00 KM
Fast net 18*18/2 Mpbs36,00 KM
Fastnet 24*24/2 Mpbs46,00 KM
Fast net 30*30/3 Mpbs52,00 KM
Fast net 60*60/3 Mpbs82,00 KM
Fast net 90*90/4 Mpbs142,00 KM

* Postojeći korisnik odabirom nekog od paketa Fast net potpisuje aneks ugovora sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca.
Uz pakete Fast net ugrađuje se wi-fi modem. Pravna lica mogu odabrati samo Fast Net pakete. Dozvoljeno je pravnim licima da zaključe ugovor sa minimalnim periodom trajanja od 12 mjeseci, uz plaćanje najma modema po cijenama iz važećeg Cjenovnika opreme i materijala.

Kablovski internet je sredinom 90-tih godina donio revoluciju u pristupu korisnika prema internetu. Dotadašnje tehnologije su nudile vrlo skromne brzineprenosa podataka i visoke cijene pristupa. Sa pojavom prvih kablovskih modema pristup internetu je daleko olakšan i ubrzan. Kvalitet, brzina i cijene koje kablovski internet nudi su glavni razlozi zašto je kablovski internet trenutno najpopularnija tehnologija u svijetu za brzi pristup internetu.

Kablovski modem

Osnovna oprema koja se koristi za pristup kablovskom internetu je kablovski modem. Kablovski modem putem mreže kablovske televizije prenosi podatke izmedju korisničkog kompjutera i internet servis provajdera. Kablovski modemi komuniciraju sa CMTS-om (Cable Modem Termination System). Komunikacija preko kablovskog interneta se vrsi na slijedeći nacin:

 • Korisnik putem svog kompjutera daje zahtjev za internet resurs (web stranicu, email, ftp, itd)
 • Zahtjev se prenosi kablovskom modemu koji ga modulira (kompresuje/sifruje)
 • Modulirani zahtjev se putem mreže kablovske televizije šalje na jednoj od frekvencija prema CMTS-u
 • CMTS demodulira zahtjev i proslijeđuje ga na obradu serverima
 • Serveri po primanju zatraženog resursa šalju taj resurs nazad CMTS-u
 • CMTS modulira resurs i šalje ga kablovskom modemu
 • Kablovski modem demodulira resurs i proslijeđuje ga kompjuteru

Trenutno komunikacija između većine kablovskih modema i CMTS-a se vrši po standardu DOCSIS (Evropska verzija EURODOCSIS; eng. Data Over Cable Service Interface Specification). Princip komunikacije između kablovskih modema i CMTS-a ostaje isti nezavisno od tipa mreže kablovske televizije (može biti čista koaksijalna mreža ili čisto optička ili mješavina koaksijalne i optičke poznatija kao HFC mreža).

Prednosti kablovskog interneta:

 • Brz pristup internetu
 • Stalni pristup internetu
 • Bez dodatnih troškova (npr. telefonski račun)
 • Bez zauzimanja telefonske linije (telefon/fax će Vam bit dostupan dok ste priključeni na kablovski internet)
 • Lakoća instalacije i korištenja (korisnici kablovske televizije već imaju svu potrebnu instalaciju)
 • Štedi vaše vrijeme (lak i brz pristup internetu omogućava vam da riješite sve vaše internet potrebe u najkraćem mogućem vremenu)


Optički internet

Surfajte još brže uz internet brzine i do 400/200 Mbps!

PaketiBrzinaCijena
Super Net S50/30 Mbps33,90 KM
Super Net M80/40 Mbps44,90 KM
Super Net L120/50 Mbps60,90 KM
Super Net XL200/100 Mbps79,90 KM
Super Net XXL400/200 Mbps104,90 KM

Prateći savremene trendove u tehnologiji, TXTV doo Tuzla prva je u Federaciji BiH koja na tržište uvodi širokopojasni pristup internetu putem optičkih vlakana za fizička lica, omogućujući korisnicima surfanje brzinom i do 200/100 Mbps.

Do nedavno internet pristup putem optičkih vlakana koristio se samo za povezivanje geografski udaljenih lokacija, te je bio privilegija samo pravnih subjekata, a danas ovu mogućnost imaju i naši rezidencijalni korisnici.

Optika do kuće (fiber to the home) je osnov za telekomunikacione servise nove generacije. Riječ je o najsavremenijem obliku superbrzog prenosa podataka.

Od svih tehnologija za prenos podataka, internet putem optičke mreže je višestruko najbolji, te obezbjeđuje velike brzine, mogućnost prenosa velike količine informacija, kao i visok stepen pouzdanosti u radu.

Optička infrastruktura omogućava korisnicima pristup broadband servisima budućnosti (veće brzine pristupa internetu – od 30 i više Mbps, korištenje sadržaja za koje je potreban veći kapacitet mreže, poput TV visoke definicije – HD na više tv prijemnika u kući…). Optika do kuće, uz to, dovodi i do veće stabilizacije kvaliteta usluga.

TXTV, u svojoj ponudi obezbjeđuje pakete interneta koji omogućavaju brzine do čak 200 Mbps za download, te 100 Mbps za upload, gdje se preko optičkog mrežnog terminala, koji se nalazi u objektu korisnika, omogućava isporuka ugovorenih servisa.

 

 

Postani korisnik