Kompanija TXtv d.o.o. za telekomunikacije Tuzla je jedan od vodećih kablovskih operatora na području Tuzlanskog kantona, gdje egzistira već više od 15 godina. Obzirom na stalnu tendenciju rasta svoje…

  Postani dio DIGITALNOG svijeta! Benefite mogu ostvariti svi Korisnici koji prvi put zaključe ugovor na kablovskoj televiziji ili na nekom od Tx Duo ili Tx Trio paketa usluga.…

Na zahtjev naših korisnika TXtv će uskoro u svoju programsku šemu uvrstiti novi kanal. Rijeć je o BIR TV koja predstavlja porodičnu televiziju sa vjerskim sadržajem. BIR TV će…

  Svi POSTOJEĆI KORISNICI usluge kablovske televizije (analogne ili digitalne ili paketa usluga) kojima je ugovor istekao ili će isteći do 30.09.2020. godine, uz obnovu ugovora na period od…