Kompanija TXtv d.o.o. za telekomunikacije Tuzla je jedan od vodećih kablovskih operatora na području Tuzlanskog kantona, gdje egzistira već više od 20 godina. S obzirom na stalnu tendenciju rasta…

Svi oni kojima je dosadilo gledati statična lica na fotografijama će uživati u ovoj aplikaciji. Naime, Revive je aplikacija koja omogućava da se vrlo jednostavno animiraju lica na fotografijama…

Twitter lansira opciju za uređivanje komentara po prvi put, nakon godina debate i interne i eksterne o tome da li je takva funkcija dobra ideja. Funkcija uređivanja će uskoro…

Kompanija TXtv d.o.o. za telekomunikacije Tuzla je jedan od vodećih kablovskih operatora na području Tuzlanskog kantona, gdje egzistira već više od 20 godina. S obzirom na stalnu tendenciju rasta…