Na zahtjev naših korisnika TXtv će uskoro u svoju programsku šemu uvrstiti novi kanal. Rijeć je o BIR TV koja predstavlja porodičnu televiziju sa vjerskim sadržajem. BIR TV će…

  Svi POSTOJEĆI KORISNICI usluge kablovske televizije (analogne ili digitalne ili paketa usluga) kojima je ugovor istekao ili će isteći do 30.09.2020. godine, uz obnovu ugovora na period od…

Na veliko interesovanje novih i starih korisnika TXTV d.o.o. za telekomunikacije Tuzla odlučio je ponoviti akciju “Svi paketi po cijeni od 29,90KM”. Akcija važi po istim, već ranije navedenim,…