Telefon

Telefonija

Usluga fiksne telefonije koju Vam nudi TXTV doo Tuzla predstavlja tehnologiju prenosa govora preko mreža baziranih na IP protokolu. IP fiksna telefonija trenutno bilježi eksponencijalni rast broja korisnika, i očekuje se da će u budućnosti 80% ukupnih telefonskih razgovora u svijetu biti zasnovano na prenosu putem interneta (VoIP – Voice over IP).

Niz je prednosti koje usluga IP fiksnog telefoniranja nudi korisnicima u odnosu na klasično fiksno ili mobilno telefoniranje:

 • višestruko smanjeni troškovi poziva
 • besplatno telefoniranje unutar mreže TXTV doo, Elta-kabel doo i MissNet doo
 • znatno bolja kvaliteta zvuka prilikom ostvarenja poziva u odnosu na klasičnu telefoniju
 • mogućnosti dodavanje videa za ostvarenje video poziva ili telekonferencije
 • mogućnost svakodnevnog uvida u ostvareni promet i troškove
 • mogućnost ličnog ograničavanja mjesečnih troškova
 • preusmjeravanje poziva i dr.

Finansijski gledano, korisnici imaju mogućnost da smanje svoje mjesečne troškove za telefon, jer su pozivi unutar naše mreže besplatni, a pozivi prema inostranstvu povoljniji i do 70%.

Svi korisnici kablovske televizije imaju mogućnost ostvarenja fiksnog telefonskog priključka, bez dodatnog razvođenja instalacije. Takođe, usluga fiksne telefonije obavezuje korisnike na korištenje kablovske televizije, ali ne i kablovskog interneta.

Dodatne informacije

Usluga prenosivosti broja omogućuje Korisniku da promijeni postojećeg operatera davaoca usluge fiksnog telefoniranja i postane Korisnik TXTV usluge fiksnog telefoniranja i pritom zadrži svoj postojeći telefonski broj na određenoj geografskoj lokaciji (geografski brojevi). Prenos broja iz fiksne u mobilnu mrežu nije moguće ostavriti.

Postupak prenosa broja

 • Podnošenje zahtjeva – Korisnik koji želi da izvrši prenos broja obavezan je da primaocu broja podnese propisani pismeni zahtjev i priloži odgovarajuće dokumente.
 • Ukoliko je korisnik fizičko lice, isti je obavezan da pored zahtjeva dostavi i slijedeću dokumentaciju: potvrdu o izmirenim dugovanjima kod operatera davatelja broja, kopiju lične karte i ovjerenu   punomoć u slučaju da korisnik ne podnosi lično zahtjev.
 • Ukoliko je korisnik pravno lice, isti je obavezan da pored zahtjeva dostavi i slijedeću dokumentaciju: potvrdu o izmirenim dugovanjima kod operatera davatelja, kopiju izvoda iz sudskog registra, kopiju PDV broja i ovjerenu punomoć u slučaju da korisnik ne podnosi lično zahtjev.
 • Zahtjev za prenos telefonskog broja smatra se istovremeno zahtjevom za raskid pretplatničkog odnosa Korisnika kod operatera davaoca broja.
 • Korisnik ostaje u obavezi plaćanja korištenih komunikacijskih usluga, a koje se odnose na predmetni broj, prema davaocu broja sve do trenutka prenosa broja u mrežu primaoca broja.
 • Izvršenjem prenosa i aktivacijom usluge, podnosilac zahtjeva postaje Korisnik TXtv doo te je od dana izvršenog prenosa obavezan plaćanje mjesečne pretplate vršiti na račun TXtv doo.
 • Korisnik koji je dostavio zahtjev za prenos broja, obavezan je da s TXtv doo zaključi poseban korisnički ugovor, s minimalnim periodom važenja od jedne godine.

TXtv doo ima pravo da od podnosioca zahtjeva naplati jednokratnu naknadu za prenos broja koja je propisana Cjenovnikom.

Obzirom da TXTV doo svojim korisnicima pruža usluge fiksnog telefoniranja na osnovu i pod uslovima utvrđenim Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji, zaključenim između TXtv doo, Elta-kabel doo i Miss.Net doo, primaoc broja prilikom prenosa je Elta-kabel doo.

Obrazac Zahtjeva za prenos broja možete preuzeti na sljedećem linku: Zahtjev za prenos broja

Otkazivanje zahtjeva za prenos broja

Nakon što je TXtv doo operateru davaocu broja uputio nalog za prenos, Korisnik ne može zatražiti otkazivanje zahtjeva za prenos broja, osim ukoliko dokaže da je operateru davaocu broja prethodno podnio pismenu izjavu o raskidu pretplatničkog odnosa.

Cjenovnik telefonske usluge

Red.br.OpisJed.mjereCijena sa PDV (KM)
1.Prvi priključakkom1,00
2.Drugi priključak na istoj lokaciji*kom1,00
3.Ponovno priključenje nakon isključenja (po priključku)kom10,00
4.Mjesečna pretplata **kom6,00
5.Mjesečna pretplata ***kom8,00
6.Najam DOCSIS telefonskog modemakom2,00
7.Najam bežičnog telefonskog aparatakom2,00
8.Prenos telefonskog broja iz mreže drugog operatora,
jednokratno po telefonskom broju ****
kom7,00

* Priključna taksa za više od dva priključka na istoj lokaciji, biće formirana u zavisnosti od izbora tehničkog rješenja.
** Mjesečna pretplata se odnosi na korisnike koji koriste usluge i kablovske televizije i interneta. U cijenu mjesečne pretplate uključen je neograničen broj minuta unutar mreže TXTV.
*** Mjesečna pretplata se odnosi na korisnike koji koriste samo uslugu kablovske televizije. U cijenu mjesečne pretplate uključen je neograničen broj minuta unutar mreže TXTV.
**** Pozivi prema prenesenom broju naplaćuju se po cijeni poziva za nepreneseni broj u istoj telekomunikacionoj mreži za istu vrstu usluge.

Detaljan cjenovnik telefonske usluge možete pogledati na sljedećem linku: Cjenovnik telefonska usluga